“Posłuchaj Podgórza” to projekt mający na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez nagrywanie historii mówionej. Gromadzimy wspomnienia świadków, które dokumentują przemijające aspekty historii, kultury i życia codziennego prawobrzeżnej części Krakowa.

Zapraszamy do posłuchania opowieści o przeszłości Podgórza.

Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi wspomnieniami:

biuro@podgorze.pl lub tel. 12 396 39 49